Volksmoord


Die Britse koningin en Chaimberlain reik 'n proklamasie uit in 1900 dat die Boervolk in sy totaliteit vernietig moet word, waarna lord Milner die verskroeide aarde beleid instel en konsentrasie kampe opsit met die intensie om die Boervolk te vernietig deur die kinders uit te wis.  Hierdie was 'n kinder bloed offer aan die Kristen geloof demoon.

Exodus 15:3 The Lord is a man of war. The Lord is his name. (Lord means Baal)
God commands, approves of, and delights in burnt offerings, sacrifices ,and holy days Ex 29:36/ Lev 23:27/ Ex 29:18/ Lev 1:9
God accepts human sacrifices 2 Sam 21:8,9,14/ Gen 22:2/ Judg 11:30-32,34,38,39
 

  • Na-Oorlog

Die Vrede van Vereniging is nooit deur die Britte nagekom nie, wat beteken die Oorlog teen die Boervolk het nooit ge-eindig nie.
Die Afrikaner is as diktator aangestel om met militere okkupasie die Boervolk te onderdruk sodat die Boervolk nooit sy land sal kan terugkry nie.
Die Afrikaner herskryf die Boere se geskiedenis en maak homself 'n begunstigde van die Boere se land, lewensreg.
Die Afrikaner hernoem die Boere se Taal na "Afrikaans" om voor te gee dit is sy taal, terwyl die Afrikaner Afrikaans, 'n brabbel taal, gepraat het.
In hierdie dokument, op bladsy twee, erken die Afrikaner hy had geen taal, en daarom steel hy die Boervolk se taal en hernoem dit vernederend na "Afrikaans".

Deur hierdie dokument erken die Afrikaner dat hy die Boer identiteit probeer vernietig deur Boer (burger) te verwar met boer (landbouer).
Boere is van hulle grond, lewensreg, onthef en dit is uitgedeel aan wie wou he.  Die Boere het in elk geval niks gehad om na terug te keer nie, meeste se vrouens en kinders vermoor en die plase verwoes.

  • Hede

Die Boervolk word nie erken in sy eie land nie, maar 11 amptelike uitlandse tale word erken.
Polarisasie en vals geskiedenis word oor die nasie se media uitgesaai dat die Boere die miljoene ingevoerde swartes se land gesteel het en duisende uitgemoor het daarvoor.

Daar word deur die swartes "kill the Boer" gesing en "plaasaanvalle" word geloods waar waarskynlik meer as 120 000 landbouers vermoor is, terwyl daar sowat 20 keer meer swart op wit moorde in die stede gepleeg word.  Die teiken is die Boervolk, maar uitlanders kan nie onderskei tussen Boer en Afrikaner en ander nie.  Die Afrikaner verwelkon dat van sy eie ook vermoor word, want hy kan aanvoor hy is die volksmoord slagoffer.  Swartes, wat geen meegevoel met hulle eie of ander lande se swartes het nie vermoor die' ook, en die bestel wil daaruit eis dat dit slegs misdaad is.

Die teiken is die Boervolk wat aanspraak op sy Land het.
 

  • Die Afrikaner

TAAL VAN DIE HEERSER
Hy wat die dood oor ander roep
erf self die skadu oor sy stoep.
HEERSVLEUELS het ons taal geslaan
om steiler teen die son te gaan;
heershoewe het ons woord getrap,
gepars, om helderder te tap;
heerswette het ons stem gebind
om deernisdieper klank te vind...
Nog stry ons in die eie land
stryd om die eie taal te stand,
nog krimp daar harte koud van haat
telkens wanneer ons volksvas praat;
maar agter skans van parallel
skuil vroeër heersers angsbeknel
dat spraak wat hul gestalte dra
polsslag verloor in Afrika...
Hy wat die dood oor ander vra
word self die donker ingedra.
                                       GA Watermeyer


 

https://boervolkerfenisbewaring.co.za